IMG_1076

พิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A จำนวน 3 ลำ และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินจากโรงเรียนการบิน FLY OZ ประเทศออสเตเลีย จำนวน 23 คน โดย พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวความเป็นมาของงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสยามรัฐ ศิริมงคง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.