ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โดยมีรายชื่อดังเอกสารเเนบดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

Tags: No tags

Comments are closed.