ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญษา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารเเนบดังนี้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป

Tags: No tags

Comments are closed.