ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

2.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 2 อัตรา

โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.