การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2018

ทีม NPU I CROPS คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2018 และเป็นทีมเดียวจากทั่วประเทศ ที่ตัดเก็บมะม่วงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เต็มรูปแบบ ผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561

Tags: No tags

Comments are closed.