IMG_6682

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ RPL:IPV6 Routing Protocal For Low-Power And Lossy Networks. โดย อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Multivariate Statistical Process Control (MSPC) For Industrialprocess Big Data. โดย ดร.บัณฑิต บุญขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การรู้จำภาพใบหน้าโดยไม่ขึ้นกับสภาพแสงด้วยภาพใบหน้ามาตรฐานกับวิธี พีซีเอ โดย นายวิทวัส แสวงผล นศ. ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

Tags: No tags

Comments are closed.