คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น พร้อมคณะ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

โดยได้มีการประหารือข้อราชการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองสถาบันเพื่อพัฒนาเครื่องมือ เเละองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม บุคลากร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อการเตรียมความพร้อมเปิดสอนในหลักสูตรที่สูงขึ้นในอนาคต


ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.