โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ A Study Of Travel Model Choice Model Between Public Transportation And Private Khaoyai National Park Area.    โดย อาจารย์วทัญญา นามบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  และ แนวโน้มการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว โดย อาจารย์อภิวัตร บุญกอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.