คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. เข้าร่วม “กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1/2561”

(วันนี้ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่            จำนวนกว่า 40 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1/2561” รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม2560-31 มีนาคม 2561) และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

Tags: No tags

Comments are closed.