โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ Smart Cement and Concrete. โดย ดร.แสงสุรีย์ พังเเดง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา  และ Slope Protection and Erosion Control by Using Geo-Biotechnical Engnieering.โดย ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

Tags: No tags

Comments are closed.