โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”สร้างห้องน้ำ”ถวายสำนักสงฆ์อรัญญวิเวก

เมื่อวานนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษา

จำนวน 15 คน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างและเร่งดำเนินการให้เเล้วเสร็จ

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน ซึ่งจะมีเนื้อหารายวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้เครื่องมือและเครื่องจัก การดำเนินงานการตัดเฉียน การเชื่อมไฟฟ้า การปรับแต่งการดำเนินงานไฟฟ้าพื้นฐาน และสาขาวิศวกรรมโยธา เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน คอนกรีตเเละเทคโนโลยีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสด สาขาวิชาจึงได้เห็นความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกพระภิกษุสงฆ์ในการทำวิปัสนาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้เเก่ผู้ที่ศรัทธาต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.