IMG_6019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรและนักเรียน รร.สาธิต แห่ง มนพ.ฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานและกิจกรรมตลอดจนห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในกิจกรรมโครงการบูรราการการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.