คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “โลจิสติกส์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” นิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 ความก้าวหน้า เติบโต

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารคลังสินค้า(R12) สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพ 3 อ.เมือง จ.นครพนม ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 ความก้าวหน้า เติบโต (Nakhon Phanom Special Economic Development Zone Exhibition 2018) จัดโดยพาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมเสวนาบนเวทีในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการไทย-ลาว-เวียดนาม และจีน ในด้านความก้าวหน้า เติบโต การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและร้านค้า มากกว่า 50 คูหา ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำนิทรรศการ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนมไปจัดแสดงภายในงานด้วย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561   

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ /งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.