คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสายตรง เเละ สาย ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพท์ตามประกาศเเนบ