41601

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ในโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมลงมติไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

Tags: No tags

Comments are closed.