91864

โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (12 มกราคม 2561) 09.00 น. ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าจัดทำโครงการ

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำการสอบ O-Net และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อไป    

 

 

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.