ระเบียบการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ระเบียบการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

Video แนะนำการแต่งกายที่ถูกต้องสำหรับงานพิธี

Tags: No tags

Comments are closed.