คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เปิดรับสมัครรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

  • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด่านล่าง

http://en.npu.ac.th/web/wp-content/uploads/2017/11/300×600.jpg

Tags: No tags

Comments are closed.