ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

นี้คือคำตอบ..ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม

ทำไมถึงเรียน ม.นครพนม ทำความรู้จักกับ อริส อริสรา แปทา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ รหัส #npu60 มหาวิทยาลัยนครพนมทำไมถึงเรียน …
Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ที่มา …
Read more

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมส่งคำคมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30…
Read more

ประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ไ…
Read more