1696215394986

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครรับบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร รับบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้