ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยป…
Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารเเนบ     ที่มา : …
Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บั…
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ สมัครได้ที่&nbs…
Read more