IMG_9432

กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 234-237 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน ช่างไม้

(13-17 มิถุนายน 2565) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรของกองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดน 234-237 จำนวน 40 นาย โดยมี พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 23 กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในด้านช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

284486718_5766210643408824_8553860783914197813_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2022

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ECTI-CON 2022 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน โดย ในปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 9-12 พ.ค. 2566

IMG_9240

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวรุจาภา นันทโพธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ และ นางสาวทาริการ อินทรี นักศึกษา ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตหการฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบช้อ ดอกไม้ เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัลเรียนดี 
ประจำปี 2564

IMG_9200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจATKเชิงรุก เตรียมพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอน On-site

วันนี้ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย ตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ก่อนเปิดดำเนินการเรียนการสอน On-site โดยมีผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด ภายใต้มาตรการหลักปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic)

ขอรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic) ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์คมสัน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ Q 3  

IMG_9080

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนครพนม ซึ่งนำโดย นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายจักรพล เที่ยงภักดิ์ นายภานุวัฒน์ อิ่นแก้วถา ปลัดอำเภอเมืองนครพนม ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออน ไซต์ โดยทางคณะสาธารณสุขได้เข้าตรวจตามอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆ เป็นต้น