ข่าวเด่น

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ RPL:IPV6 R…
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย…
Read more

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ A Study Of …
Read more

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. เข้าร่วม “กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1/2561”

(วันนี้ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่       …
Read more

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ Smart Cement and Concrete…
Read more

โครงการจัดการความรู้(KM)และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย 61

วันนี้(23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น ) กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย                      …
Read more

วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

รอบรั้วกันเกรา : วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.3…
Read more

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”สร้างห้องน้ำ”ถวายสำนักสงฆ์อรัญญวิเวก

เมื่อวานนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษา จำ…
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรและนักเรียน รร.สาธิต แห่ง มนพ.ฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรีย…
Read more