ข่าวเด่น

นี้คือคำตอบ..ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม

ทำไมถึงเรียน ม.นครพนม ทำความรู้จักกับ อริส อริสรา แปทา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ รหัส #npu60 มหาวิทยาลัยนครพนมทำไมถึงเรียน …
Read more

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต…
Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (9-12 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูต…
Read more

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี …
Read more

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ …
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย…
Read more

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ A Study Of …
Read more

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. เข้าร่วม “กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1/2561”

(วันนี้ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่       …
Read more