capture-20181215-124949

โครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้จัดโครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพล อุปชาบาล ในฐานะวิทกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประจำ (แบบสอบถามออนไลน์) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม(KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1291

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วันนี้ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย นายลือชัย ทองนิล รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ และนางสาวกนกพร ส่องศรี เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรและได้รับรอวหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิสวกรรมไฟฟ้าต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1096

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช และนางสาวกนกพร ส่องศรี เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรและได้รับรอวหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิสวกรรมอุตสาหการต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1091

มอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับทีม NPU iCrops

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีม NPU iCrops เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ ในเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1076

พิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A จำนวน 3 ลำ และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินจากโรงเรียนการบิน FLY OZ ประเทศออสเตเลีย จำนวน 23 คน โดย พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวความเป็นมาของงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสยามรัฐ ศิริมงคง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_0837

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Institute Of Technology (KOSEN)

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากNational Institute Of Technology (KOSEN) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถาบัน

ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาเเต่ละสาขา ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานชมวีดีทัศน์และหุ่นยนต์เก็บมะม่วงอัตโนมัติ และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในสถาบัน

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

en_npu_camp_3rd

กลับมาแล้ว มาแล้ว มาอีกครั้ง “ค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3” 23-25 พ.ย.61

“ค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3” 23-25 พ.ย.61
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รับสมัคร น้องๆ ม.6 ปวช.3 ปวส.2 มาร่วมสนุกกับความรู้ทางวิศวกรรมและกิจกรรม มากมาย 
พิเศษ เตรียมความพร้อมการสมัคร TCAS 62 อีกด้วย

** รับจำนวนจำกัด รีบสมัครเลย !!! ***

* หมายเหตุ ให้ปริ๊นท์ใบสมัคร กรอกรายละเอียด แล้วสแกนหรือถ่ายรูป ส่งทางอีเมล

ติดต่อสอบถาม โทร: 042-503558, 094526261
FB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8609

ทีม NPU I CROPS ขึ้นรับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันสถาปนา ครบรอบ13ปี มนพ.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น ทีม NPU I CROPS นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ 13 ปี โดยผลงานโดดเด่น สร้างชื่อเสียงที่ผ่านมา จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Smart Agricultural Robot Contest 2018