Loading
หลิน 3

คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย นายคมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะและนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของเครื่องทอผ้าแบบไม้ และเเลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องทอผ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562             จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

IMG_7223

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_6404

ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 07.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 3 ปี โดยมี รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหาร คณบดี และผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี ภายในงานมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งตักบาตรถวายภัตตาหาร และมีกิจกรรม ซุ้มอาหารให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน

ภาพ : ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

IMG_6269

โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายวราเดช แสงบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ   ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อมอบเตาผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตา  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับงบสนับสนุนจากทางจังหวัดในการทำวิจัยเเละพัฒนารูปแบบการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเเละพัฒนาต้นเเบบเตาผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเเละสามารถต่อยอดหรือขยายผลโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไบโอชาร์ในชุมชนต่อไป

ภาพ:ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว และดร.เเสงสุรีย์ พังเเดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยมีผู้ที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 14 คน  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 http://en.npu.ac.th/web/

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Shopping Basket