IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

_MG_0357

คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นบริษัทเเนะเเนวการศึกษา ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยนของนักศึกษาชาวเวียดนามเป็นจำนวนมาก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับเเละรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  การเเข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วง เเละได้เข้าดูห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศอีกต่อไป

36270680_1829892877076450_2329785690952302592_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่5) ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2561

IMG_3355

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 17 ราย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คือ นายชัยชาญ ศรีทองทา นายธีระวุฒิ แพงด้วง นางสาวนันทนา ไชยสุระ นายบุญเขียว คำมะวง นายปรเมศร์ อ่อนพุทธ นายวัชระ บุญหลาย นายสถิตย์ ไชยป่ายง นายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คือ นายกฤตวิทย์ สิงห์เงา นายกฤษดา ภูต้ายผา นายจักรกริช เทพา นายจักกฤษ เสนาศรี นางสาวชลธิชา ปลัดจ่า นายทรงศักดิ์ พลรักษา นายภานุพงษ์ พิมพงษ์ และนายอภิชาติ ศรีสันต์โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมถ่ายภาพแก่คณาจารย์และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

IMG_3182

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่เหล่าผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4  ได้สำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน ซึ่งในช่วงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากเพื่อให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และวิศวกรวิชาชีพที่มีความสามารถ อีกทั้งยังได้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯที่ได้ตั้งเอาไว้ สมกับปรัชญามหาลัยได้กล่าวไว้ว่า ” พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม”