ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบั…
Read more

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาส…
Read more