IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

_MG_0357

คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นบริษัทเเนะเเนวการศึกษา ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยนของนักศึกษาชาวเวียดนามเป็นจำนวนมาก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับเเละรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  การเเข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วง เเละได้เข้าดูห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศอีกต่อไป

IMG_7935

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูพร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ มอบทุนการศึกษา ในการนี้คณบดีได้ให้โอวาทเเก่นักศึกษาเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติ การเรียนรู้ต่อไป

     

36270680_1829892877076450_2329785690952302592_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่5) ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2561

ประกันสำนักงาน 60_๑๘๐๖๒๗_0005

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 โดย รองศ่าสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในงาน  และคณะกรรมการประเมิน ดร.พันตรี โคมพิทยา ประธานกรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการเเละเลขานุการ  และนางสุนันทา เอ๊ฟวา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพดการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

IMG_6682

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ RPL:IPV6 Routing Protocal For Low-Power And Lossy Networks. โดย อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Multivariate Statistical Process Control (MSPC) For Industrialprocess Big Data. โดย ดร.บัณฑิต บุญขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การรู้จำภาพใบหน้าโดยไม่ขึ้นกับสภาพแสงด้วยภาพใบหน้ามาตรฐานกับวิธี พีซีเอ โดย นายวิทวัส แสวงผล นศ. ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

136738

วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

รอบรั้วกันเกรา : วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร                                                             โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์  และนายภาณุพงษ์ ประจงค้า ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ             เรื่อง “การจัดเส้นทางเดินรถประจำทางเเละกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม”

จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเเละโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งคน         หรือสินค้าระหว่างประเทศทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้  โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร คือ สะพานมิตรภาพ  ไทย-ลาว ๓                      (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งมีศักยภาพเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข ๑๔ ในเวียดนามและจีนได้อย่างรวดเร็วกว่าทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันเส้นทางการเดินรถประจำทางยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม และการจัดตารางเวลาในการเดินรถประจำทางภายในจังหวัดยังขาดความถี่ของรถที่เหมาะสมและ เวลารอ คอยที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดนครพนม และเสนอแนวทางการ จัดเส้นทางและตารางเวลารถประจำทางที่เหมาะสมมากขึ้นและรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”สร้างห้องน้ำ”ถวายสำนักสงฆ์อรัญญวิเวก

เมื่อวานนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษา

จำนวน 15 คน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างและเร่งดำเนินการให้เเล้วเสร็จ

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน ซึ่งจะมีเนื้อหารายวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้เครื่องมือและเครื่องจัก การดำเนินงานการตัดเฉียน การเชื่อมไฟฟ้า การปรับแต่งการดำเนินงานไฟฟ้าพื้นฐาน และสาขาวิศวกรรมโยธา เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน คอนกรีตเเละเทคโนโลยีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสด สาขาวิชาจึงได้เห็นความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกพระภิกษุสงฆ์ในการทำวิปัสนาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้เเก่ผู้ที่ศรัทธาต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม