ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัย การเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนารูปแบบการสอน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรสายวิชาการในสังกัด ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิ…
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสายตรง เเละ สาย ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเบ…
Read more

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ในโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมลงมติไว้ว…
Read more

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเเละสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวช …
Read more

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ…
Read more

โครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแท…
Read more

โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (12 มกราคม 2561) 09.00 น. ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์&…
Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. ณ  ห้องฉายพระรูป ชั้น 4  อาคารศรีโคตรบูรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม…
Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบั…
Read more

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุมร่างกรอบเเนวคิดแผนกลยุธ์ 61

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมร่างกรอบแนวคิดแผนกลยุท…
Read more