ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic)

ขอรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic) ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

IMG_9080

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนครพนม ซึ่งนำโดย นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายจักรพล เที่ยงภักดิ์ นายภานุวัฒน์ อิ่นแก้วถา ปลัดอำเภอเมืองนครพนม ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออน ไซต์ โดยทางคณะสาธารณสุขได้เข้าตรวจตามอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆ เป็นต้น 

IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

_MG_0357

คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารบริษัท อีดูไลท์ (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นบริษัทเเนะเเนวการศึกษา ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยนของนักศึกษาชาวเวียดนามเป็นจำนวนมาก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับเเละรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  การเเข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วง เเละได้เข้าดูห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศอีกต่อไป

IMG_7935

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูพร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ มอบทุนการศึกษา ในการนี้คณบดีได้ให้โอวาทเเก่นักศึกษาเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติ การเรียนรู้ต่อไป

     

36270680_1829892877076450_2329785690952302592_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่5) ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2561

ประกันสำนักงาน 60_๑๘๐๖๒๗_0005

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 โดย รองศ่าสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในงาน  และคณะกรรมการประเมิน ดร.พันตรี โคมพิทยา ประธานกรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการเเละเลขานุการ  และนางสุนันทา เอ๊ฟวา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพดการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม