ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. ณ  ห้องฉายพระรูป ชั้น 4  อาคารศรีโคตรบูรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม…
Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบั…
Read more

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุมร่างกรอบเเนวคิดแผนกลยุธ์ 61

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมร่างกรอบแนวคิดแผนกลยุท…
Read more

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยน และเเสดง วิสัยทัศน์ทางวิชาการกับโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ได้เข้าพบคณะผู้บริหาร โดยนายอน…
Read more

ระเบียบการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม

  ระเบียบการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศรีโค…
Read more

แจ้งกำหนดการฟังผลคำร้อง และกำหนดชำระค่าดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน

ตามที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้น การเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 บัดนี้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรีย…
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เปิดรับสมัครรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศ…
Read more

แจ้งสำหรับบัณฑิต ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม

แจ้งสำหรับบัณฑิต ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการเปิดระบบรับลงทะ…
Read more

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ด่วนที่สุด

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อพี่เจน งานทะเบียน ชั้น 5  ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายคมสัน  กองแก้ว นายสราวุธ  พรหมจอม นางสาวณริสสา  …
Read more