ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ด่วนที่สุด

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อพี่เจน งานทะเบียน ชั้น 5  ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายคมสัน  กองแก้ว นายสราวุธ  พรหมจอม นางสาวณริสสา  …
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน

ลักษณะการทำงาน : • กรอกข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ • สามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, โน๊ตบุ๊ก หรือมือถือได้ คุณสมบัติ : • ทุกเพศ • นักศึกษาที่มีความต้อ…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2559 ทุกท่าน เอกสารแนบ : 7 2

โครงการสำรวจและออกแบบศาลาการเปรียญและลานอเนกประสงค์ ณ วัดป่าอรุณรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำโครงการสำรวจ และออกแบบศาลาการเปรียญ และลานอเนกประสงค์ ณ วัดป่าอรุณรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวก…
Read more

แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัย และการผลิตบัณฑิต

แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัย 1. หาหัวข้อวิจัยจากรายวิชาที่ทำการสอน เพื่อให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ได้ทำการสอน นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณางานวิจัย…
Read more

มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC

มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ…
Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ที่มา …
Read more

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมส่งคำคมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30…
Read more