ข่าวทุนการศึกษา

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต…
Read more

มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC

มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ…
Read more

กองทัพบกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา

กองทัพบกมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก โดยมอบให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน คือ ต้นเดือนพฤษภาคม และต้นเดือนสิงหาคม …
Read more