รูปวันรับทุน 15-16_๑๙๐๕๒๒_0001

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 40,000 บาท โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เเก่ นางสาวณริสรา สำรองพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์