S__7209008

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566

#ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” ประเภทได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกมากที่สุด(เงินทุน) ประเภทผลงานตีพิมพ์สะสมมากที่สุดประจำปี 2566 ประเภทโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_1763

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ Open House แนะนำหลักสูตร


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูธ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย ในการศึกษาต่อ ตลอดจนครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ โดยในวันเดียวกัน คณะวิศวะฯ ได้จัดโครงการ Open House แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน คุณตครูตลอดจนผู้สนใจ เข้าชมภาควิชาและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่างๆ มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างคับคั่ง

IMG_7520

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ และร่วมเข้าประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) และ EEC Model Type A และ B เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การผลิตแรงงานที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

IMG_1539

มีช็อป มีเกียร์ มีแต่คนหน้าตาดี สองตัวแทน “ดาวเดือน วิศวะ มนพ.” ประจำปี 2565


คณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ กับตัวแทน ดาวเดือนของคณะฯ ซึ่งตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีนี้เขาก็มาในธีม วินเทจ บอกเลยว่าดีจริงอะไรจริง ทั้งฝั่งชายและฝั่งหญิงเลยนั่นเอง เรามาดูไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่าว่าในปีนี้เหล่า ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะหน้าใสกันแค่ไหน

IMG_0399

พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูพร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ มอบทุนการศึกษา ในการนี้คณบดีได้ให้โอวาทเเก่นักศึกษาเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติ การเรียนรู้ต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic)

ขอรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic) ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

IMG_9080

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนครพนม ซึ่งนำโดย นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายจักรพล เที่ยงภักดิ์ นายภานุวัฒน์ อิ่นแก้วถา ปลัดอำเภอเมืองนครพนม ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออน ไซต์ โดยทางคณะสาธารณสุขได้เข้าตรวจตามอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆ เป็นต้น 

IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น