ไม่มีหมวดหมู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย…
Read more