ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทุนวิจัย
ทุนการศึกษา

รับสมัครงาน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมรับปริญญา 2559
grad10 grad19 grad27 grad28
กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 2560
cheer_leader60 football60 football60_2 en_jersey
งานจิตอาสา วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
jitr_asa01 jitr_asa02 jitr_asa07 jitr_asa08