Faculty of Engineering

Nakhon Phanom University

ข่าวเด่น

capture-20181215-124949

โครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้จัดโครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต ...

IMG_1291

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วันนี้ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้า ...

IMG_1096

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้า ...

ข่าวล่าสุด

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (6)
  • ข่าวเด่น (42)
  • เผยแพร่เอกสาร/ข่าวสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา (7)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ (66)
  • ข่าวทุนวิจัย (5)
  • ข่าวทุนการศึกษา (2)
  • ข่าวรับสมัครงาน (10)
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (4)
  • ไม่มีหมวดหมู่ (4)