Faculty of Engineering

Nakhon Phanom University

ข่าวเด่น

รูปวันรับทุน 15-16_๑๙๐๕๒๒_0001

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร ...

IMG_3746

อธิการบดี มนพ.ถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต ...

IMG_2909

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและมาเวียนเทียนในวันมาฆบูชาวัดน้อยโพธิ์คำ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้จั ...

ข่าวล่าสุด

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (6)
  • ข่าวเด่น (50)
  • เผยแพร่เอกสาร/ข่าวสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา (7)
  • สขร.1 (1)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ (66)
  • ข่าวทุนวิจัย (5)
  • ข่าวทุนการศึกษา (3)
  • ข่าวรับสมัครงาน (10)
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (4)
  • ไม่มีหมวดหมู่ (4)